Administrator
Odsłony: 3686

Zagroda mini

Zagroda przy ul. Ludnej to typowy przykład gospodarstwa agrarnego. O rolniczym charakterze zagrody, świadczą zabudowania gospodarcze jak obora, spichlerz, stajnie i chlew. Kompleks zabudowań, połączony wspólnym czterospadowym dachem, tworzy zamknięty czworobok, do którego można wejść przez drewniane wrota z małą furtką. Mieszkalna część zagrody, usytuowana była naprzeciwko bramy wjazdowej i zajmowała całe skrzydło czworoboku.

Kolejne pomieszczenia przeznaczone były na: stodołę z klepiskiem i sąsiekami, spichlerz, stajnie, chlew itp.